Vertaler

Villa Holtus

De verdwenen villa van de in 1869 aan het stationsplein opgerichte stoomweverij Terwindt Arntz, en Holtus, bewoont door Johan H.J. Holtus. Er werd ook wel geschreven: Johan Holtus-Verschuren.
Later wordt de villa omgebouwd tot Hotel du Commerce om tenslotte als kantoor van de fabriek van Holtus in 1976 gesloopt te worden.