Vertaler

De Kasteelpoort

De Kasteelpoort 
 
De kasteeltuin is in de loop der jaren verschillende malen op de schop gegaan. Jaren terug wilde men de Traverse niet zien vanaf het kasteel en plaatse daarom een beukenhaag. Toen deze eindelijk de hoogte had bereikt dat het effect optimaal was, kwam men op het idee dat het kasteel te weinig zichtbaar was vanaf diezelfde Traverse. De weg moest een soort balkonfunctie krijgen met zicht op het kasteel en de kasteeltuin. Nu is de haag weer verdwenen en is er, komend uit het kasteel, weer zicht op dat “lelijke ding”.
 
Hoe de omgeving van het kasteel er in het verleden heeft uitgezien blijft door de schaarse bronnen onduidelijk. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545 zien we dat het kasteel was omgeven door een dubbele gracht waar ook nog eens de Aa en de stadswallen met hun grachten omheen liepen. Aan de zuidzijde bleef zo weinig ruimte voor een tuin. De noordzijde zal ongetwijfeld een moestuin en boomgaard hebben bevat. Het kasteel en de tuin waren toegankelijk via een poort die met een laan met de Veestraat verbonden was. In de jaren 1682-1683 werd er een nieuwe poort gebouwd vlakbij de stadspoort aan de Veestraat. Vanaf deze poort loopt de oprijlaan in de richting van de noordwestelijke toren van het kasteel. Nadat de stadswallen gesloopt waren, werd de tuin in zuidelijke richting uitgebreid. Aan het einde van de achttiende eeuw bleek dat het meeste uit grasland bestond.“Boomgaarten of tuijnvrugten zijn er niet. Daar die eertijds geweest zijn, is nu een graskamp voor koeijen en verkens”.
 
De Voetbrug
Helmond ligt aan de oude handelsroute Den Bosch-Luik, en binnen de stad was de Veestraat één van de doorgaande straten in deze route, die al vroeg werden verhard. De Veestraat kwam uit bij de (zuidelijke) Veepoort. Deze belangrijke doorgangsweg binnen Helmond kruiste vroeger de rivier de Aa.
De oudste Veestraatbrug lag dus over de Aa, die in de jaren 1960 werd overkluisd. Een andere waterweg dwars door Helmond zou echter van grotere betekenis blijken.
 
Op 1 juli 1825 kwam het gedeelte van de Zuid-Willemsvaart van ’s-Hertogenbosch tot Helmond gereed en in 1826 werd het gehele kanaal geopend. Ook de Zuid-Willemsvaart kruiste de Veestraat en kreeg hier dus een brug.
 
Deze Veestraatbrug is een bekende stadsbrug geworden, die wel eens gekscherend de “brug der zuchten” werd genoemd vanwege de rijen wachtenden als de scheepvaart erg druk was. Vanwege dat oponthoud werd in 1915 naast de Veestraatbrug een vaste voetgangersbrug gebouwd, die in 1972 is afgebroken.